SI Addis Ababa Skoleprojekt

 

 

Formålet med projektet er at sikre 60 ubemidlede piger i Addis Ababa skolegang. Ved at giver disse piger mulighed for at gå i skole og derved forbedre deres livssituation, således at pigerne kan få uddannelse og senere  job og derved bedre kan klare sig og ikke blive lokket til mindre heldige alternative muligheder for indtjening.

Pigerne får sponseret skolepenge, skoleuniformer, skolebøger og andre undervisningsmaterialer af SI Danmark,
som også sælger Gavebreve til fordel for projektet.

Projektperiode 2013 - 2023. Årligt finansieringsbehov ca. 23.000 kroner

Samarbejdet mellem Danmarksunionens Mentor/Twinning partner SI Addis Ababa er primært skoleprojektet der støtter unge, mindrebemidlede piger, som ellers ville være i fare for at droppe ud af skolen, eller slet ikke have chance for skolegang.

 Vil du købe Gavebrev til fordel for skoleprojektet betal på:  reg.2600 kontonummer 6445890993

 Vil du donere til fordel for skoleprojektet   reg.2600 kontonummer 8895872149

 2018 -  2019

Det er positivt at kunne bringe en opdatering om vort skoleprojekt under Danmarksunionen.
Projektet  som støtter 60 mindrebemidlede piger i Addis Ababa's basal skolegang og til at kunne gå videre til Highschool og anden videreuddannelse, én er på vej til Universitet.

Der støttes med uniformer, skoletasker, skolebøger m.m. og om nødvendigt med skolepenge, de fleste skoler har gratis skolegang, men ikke nødvendige materialer.

Det er glædeligt, at så mange har støttet og støtter projektet.
Også i skoleåret 2017 - 2018 har alle de 60 piger som er fordelt på flere skole i distriktet klaret sig godt og er nu rykket et klassetrin op. Pigerne er i alderen 6-17 år. Fordelingen foregår i samråd med skolemyndighederne i det pågældende skoledistrikt i Addis Ababa som SI Addis Ababa samarbejder med. Byen har ca. en million indbyggere og er delt op i distrikter.

 Semesteret 2018-2019 er startet midt september og Unionen har sendt 2.800 Euro til dette skoleår.

 Vi får detaljeret rapport og regnskab fra SI Addis Ababa, som er ansvarlige for projektet, ligeledes får vi jævnligt herlige billeder af pigerne, nogle af dem ses her.

Pigernes forældre underskriver en kontrakt på, at de vil påse at pigerne følger skolegangen. Forældrene informeres også om, at støtten kommer fra SI Danmark.

                                                                   
Etiopien har over 100 millioner indbyggere og har som mange andre afrikanske lande en sammensat befolkning med en veluddannet elite, mange rige og så umådelig mange uden uddannelse og i stor fattigdom. Der kan være korruption og svære vilkår*, derfor er det godt - og betryggende for os danske Soroptimister, at vores Projektpartner står som garanter for projektet.

 

* Der blæser heldigvis mildere vinde, landets nye Ministerpræsident (landets øverste leder) arbejder på at forbedre landets situation. Ligeledes er det glædeligt, at i eftersommeren 2018 er landets første kvindelige minister blevet valgt.

 

Dette skoleprojekt kan ikke fungere uden hjælp fra de danske Soroptimister - derfor appelleres endnu engang om støtte til projektet, ved donationer og ved køb af Gavebreve. Gavebrevene kan fås på lige det beløb der ønskes.

 

*NB ved tiltaget om at sætte mere fokus på videuddannelse efterkommes samtidig flere punkter fra den afsluttende erklæring på SIE kongressen i Firenze, hvor Soroptimister opfordres til at støtte uddannelser der kan styrke og gøre det muligt for kvinder og piger at nå deres fulde potentiale.

Det er håbet, at alle danske klubber vil støtte initiativet og derved give piger i Addis Ababa mulighed for en videre uddannelse ved håndværk eller yderligere studier, så de i fremtiden kan vise lederskab til fordel for medsøstre og deres land.

 

Projekt gruppen er Guvernør Joan Bruun Iversen, SI Varde, Past- præsident Hjørdis Hansen, SI Ribe og projektansvarlig Lisbeth Hass, SI Esbjerg, med reference til Unionspræsidenten.

 

En repræsentant fra projektgruppen kommer gerne i  klubberne og fortæller om projektet, hvor der vises et billedshow om skolerne og Soroptimisternes arbejde. Der kan også besvares spørgsmål via e-mail: lisbeth.hass@privat.dk på telefon.75138725 eller 40580020