Salg af gavemærkater - sløjfer - mærkater - mm

Handel med mennesker er et globalt problem.
Hvert år sælges flere end 600.000 mennesker i Europa. 80 procent af dem er piger og kvinder, og langt størsteparten handles med henblik på prostitution.  

 

I Danmark møder vi mange handlede kvinder fra Rumænien. Den danske Soroptimist union har derfor besluttet at støtte det arbejde, som Soroptimisterne i Rumænien udfører med at sprede oplysning om faren ved handel med kvinder og børn.
Et godt eksempel på, hvordan en af de 8 klubber i Rumænien arbejder, er følgende beretning fra byen Slatina, der er beliggende i den sydvestlige del af landet i Olt amt. Det er et fattigt område, hvor der er 8 byer og 101 landsbyer. Der er 118 skoler og med hjælp fra Danmark har Soroptimisterne allerede været aktive med deres oplysnings kampagne på 70 af dem.
De unge- specielt i landsbyerne - er fattige og mange uoplyste. Der er mangel på arbejde og de er derfor en meget sårbar og udsat gruppe for trafficking. Politiet har oplyst, at der i 2013 i dette område blev handlet 42 unge kvinder.
Soroptimisterne udfører et stort oplysningsarbejde i skoler og på højere læreranstalter i samarbejde med repræsentanter fra politiet, amts skolevæsenet, skole psykologerne og den psykolog, der er tilknyttet projektet.
Soroptimisterne har fået megen ros for at være en troværdig og værdifuld samarbejdspartner, som gør et meget værdifuldt oplysningsarbejde for at mindske og forhåbentlig udrydde menneskehandlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

GAVEMÆRKATER: Pris 20 kr. pr. ark / 4 gavemærker på hvert ark + porto

 

 

 

 

 

 

 

SLØJFER: Pris pr. sløjfe 20 kr.  + porto  ( minimumsbestilling 50 sløjfer)

 

Bestilles i unionsbutikken
v/ Kirsten Rasbech
Bekkasinvej 6
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Tlf. 8645 4537
kirstenrasbech@c.dk

THE TRAP / FÆLDEN (CD):

For at de danske klubber kan få et indtryk af en af de måder, Soroptimisterne i Rumænien arbejder på, kan der i hver af vore regioner af den Regionale Program Direktør lånes  en CD med et skuespil ” The Trap” opført af gymnasieelever på Elena Cusa gymnasiet i Craiova.  Eleverne spiller på engelsk og der følger et teksthæfte med. 
Dette skuespil er et eksempel på et oplysningsarbejde, som Craiova klubben har forestået.  Eleverne har opført dette skuespil på andre gymnasier og skoler. Stykket er meget nærværende og realistisk for de unge og er meget velegnet for efterfølgende at debattere trafficking problematikken. Det påvirker eleverne, at også de – som vist - kan blive udsat for trafficking.
Trafficking udvalget kan varmt anbefale klubberne at låne denne CD og derved få et indblik i en af de mange facetter af rumænernes oplysningsarbejde. CD rekvireres hos din lokale RPD.