RPD ansvarsområde og opgaver

Regionernes Programme Director (RPD)

RPD har ansvaret for:

- At fremme program fokus målene fra SI, SIE og Unionsprojekter, FN’s initiativer og kampagner i klubberne ved at arbejde med og give anvisninger til klubbernes PD og APD
- Koordinere klubbernes PD’s og APD’s indsats og være bindeled til Unionens APD
- Samarbejde med og rapportere til Unionens PD/APD
- Deltage i to årlige fællesmøder med Unionens PD/APD
- Afholde inspirationsmøder for Regionens klubber hvert 2. år
- Tale om programarbejde på klub- og regionalmøder

Specifikke opgaver

- Samarbejde med Unionens og klubbernes PD og APD
- Forbindelsesled mellem Unionens PD/APD og klubbernes PD/APD
- Have jævnlig kontakt til Regionens klubber for at orientere sig om den enkelte klubs aktiviteter
- Opfordre klubbernes PD og APD til at indsende fokusrapporter til SI databasen og henlede opmærksomheden på Best Practice Award både på nationalt og internationalt plan
- Rapportere løbende om klubbernes projekter til Unionens PD og APD
- Fremme SI, SIE programmer og unionsprojekter i Regionen
- Bistå med udvikling af regionsprojekter
- Sikre informationer af SI og SIE programmateriale til klubberne
- På opfordring fra Unionens PD/APD udføre særlige opgaver i forbindelse med programaktiviteter, såsom at udarbejde dokumenter, organisere workshops, sende breve til klubber, etc.