Moving the world to en hunger

SI Ribe støtter hvert år op om det internationale projekt Moving the World to end Hunger.

Det gør vi med diverse aktiviteter