Du er her

Rettelse til SoroptiNet nr. 4. juni 2017

Rettelse:
I SoroptiNET nr. 4, juni 2017, har der indsneget sig en trykfejl i artiklen: "Vi har meget at være stolte af i SI Danmark...":
I artiklens linie tre er ordet "millioner" faldet ud - rettelig er der 795 millioner mennesker, der går sultne i seng hver dag.
Indslaget skule have lydt således:

95 soroptimister deltog 31.3.17 i Moving the World inspirationsmødet med World Food Programme (WPF).
Direktør for FN's fødevareprograms nordiske kontor, Anne Poulsen, oplyste bl.a. at 795 millioner mennesker går sultne i seng hver dag.
Endvidere har SI Danmark gennem de 11 år, som projekt "Skolemad til Burkina Faso" har kørt, doneret i alt 1,1 mio. kr..
Det har givet mad til 335 børn i alle årene.