Repræsentation ved FN

Soroptimisterne er stærkt repræsenteret inden for FN med taleret.

Soroptimist International og andre NGO'er, specielt kvindeorganisationer, har dannet CONGO, Conference of NGO's.

Sammen eller hver for sig udfører NGO'erne følgende opgaver i forholdet til FN:

  •     Kontrollerer FN organernes arbejde

  •     Organiserer lobbyer med andre NGO'er for at påvirke beslutningsprocessen

  •     Udarbejder erklæringer og indstillinger, der underskrives af en eller flere NGO'er

  •     Påvirker diplomatiske forhandlinger, humanitært arbejde, udviklingsarbejde og menneskerettigheder

  •     Er en nødvendig og påskønnet sparringspartner for FN og andre Internationale organisationer, der arbejder for menneskerettigheder

Soroptimist International er af FN anerkendt i GENERAL CATEGORY, der er den højeste kvalifikation, der tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status samt automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner.