Region 6 Projekt Extension og PD'er

Region 6 arbejder med et projekt hvor PD’er og Extension er slået sammen i et udvalg med 1 repræsentant fra hver klub – 9 medlemmer i alt.
Den 27. september 2015 konstituerede udvalget sig og den 17. november 2015
havde udvalget sit 1. arbejdsmøde.

Udvalget vil arbejde med synlighed gennem kreative projekter, gode arrangementer m.m. i regionen, forbedrer samarbejde mellem klubberne i regionen og sidst men ikke mindst arbejde på at tiltrække nye medlemmer. Projektet kører i 2-3 år med årlig evaluering.

Bagerst til venstre: Iben og Vigdis, forrest fra venstre: Kate, Charlotte, Bente, Inger, Kirsten, Gitte, Julie