SI Projekt mål

Vedtaget på Board Meeting i Montreal i juli 2011

 

Mål nr. 1

Soroptimist International vil forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, ved at fremme og udvikle selvstændighed og gøre det muligt for kvinder og piger at bruge deres fulde potentiale.

Strategimål:

1.    Øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder (Uddannelse)
2.    Forbedre adgangen til økonomisk selvstændighed og forbedre kvinders jobmuligheder 
       (Økonomi)
3.    Udrydde vold mod kvinder og piger og sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger     
       (Menneskerettigheder)
4.    Forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger samt sikre deres adgang til de bedste sundhedssystemer    (Sundhed)
5.    Varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer (Miljø)

Mål nr. 2

Soroptimist International vil være en global stemme, der øger kvinders og pigers adgang til uddannelse og ledelse

Strategimål:

1.    Styrke og øge Soroptimist Internationals rolle som fortaler på alle niveauer
2.    Intensivere de aktiviteter og partnerskaber, der øger organisationens internationale
       profil og synlighed
3.    Sørge for, at Soroptimist Internationals fortalervirksomhed bygger på projektaktivitet både lokalt og globalt

Klubberne vil primært arbejde efter de fem strategimål under mål nr. 1.

 

SIE's fem projektmål

I dette skema kan I se SIEs 5 projektmål.

Mål 1 og 2 er identisk med SI’s Projektmål.
Klubberne kan indberette fokusrapporter for projekter under disse 2 mål og strategimål.
Mål 3-5 omhandler mål for udvikling af organisationen.

I Danmarks Unionen har man lavet en organisationsplan, jfr. ovenstående, som gælder for perioden 2014-2016.
 

 

 

2015-MÅLENE

 

Soroptimist International har forpligtet sig til at arbejde for FN’s millenium-udviklingsmål ved at sætte fokus på at

•    udrydde fattigdom og sult
•    sikre grundlæggende uddannelse til alle
•    fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder
•    reducere spædbarnsdødeligheden og børnedødeligheden
•    reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder
•    standse udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme der truer menneskeheden
•    sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
•    opbygge et globalt partnerskab for udvikling

I FN arbejdes der p.t. med opfølgning og revision af 2015-målene.

Mere information om 2015 målene kan hentes på: www.2015.dk