Projekt Dåseringe

Projektet er et frivilligt velgørenhedsprojekt, hvis formål er at hjælpe fattige- og mineramte i Asien

I 2002 startede Inner Wheel Danmark indsamlingen af dåseringe - et projekt,som i dag støttes af en lang række organisationer og sponsorer.
Projektet er blevet til et såkaldt CSR-projekt (Care Social Responsibility).
Projektet har udviklet sig stærkt de seneste år - i 2008 var samlet omkring 2 tons ind over flere år - i dag kan man klare op imod 10 tons på bare ét år.
Indsamlingen foregår udelukkende ved frivillig indsats, og pengene går ubeskåret til projektet.
Oprindelig blev ringene sendt til Thailand, men grundet de store indsamlede mængder afsættes dåseringene i dag i Danmark til højest bydende,
hvorefter pengene ubeskåret overføres til hospitalet i Thailand.
Hospitalet og Prosthes Foundation har besluttet, at man vil koncentrere sig om benproteser, idet en person godt kan forsørge sig og arbejde med
kun én arm, hvorimod det er meget vanskeligt, hvis man mangler et ben.
Mange af dem, som modtager en protese, arbejder som landbrugere i mark og skov, og har derfor brug for at kunne komme omkring ved egen
hjælp.
Før var det primært på grund af miner, slangebid og misdannelser, men idag er der også rigtig mange der bliver benamputerede på grund af diabetes.
En underbensprotese består af 17 alu-komponenter, hvorfor protesen er meget bevægelig - eksempelvis er hele fordelen bevægelig, så den opererede
kan gå ved at rulle hen over foden, ligesom vi andre også gør.
Det er hospitalets drøm at få mindst én mobil klinik i hver af de 77 regioner i Thailand.
En klinik koster ca. 1 mio. Bath (omkring 185.000 kr.), og man har valgt, at den næste donation skal gå til det.
De Mobile klinikker er primært bemandet med frivillige og benamputerede, som er med til at oplære,træne og motivere de nye patienter.
Siden 2013 er samlet ca. 135.000 kr. ind, og der vurderes medio september 2015  at være omkring 5 tons dåseringe klar til salg.
Det er målet at kunne aflevere den næste portion penge til hospitalet ultimo januar 2016.
Kilde: www.daaseringe.dk

 

SI Ringsted indsamlede dåseringe i sommeren 2015