PD anvarsområde og opgaver

Programme Director (PD)

PD har ansvaret for:

- fremme program fokus målene fra SI, SIE og unionsprojekter, FN’s initiativer og kampagner i klubberne ved at arbejde med og give anvisninger til klubberne og medlemmerne i Unionen
- Koordinere klubbernes PD og APD´s indsats
- Samarbejde med og rapportere til SIE PD, SIE APD samt med SIE’s hovedkvarters programansvarlige personale (efterfølgende kaldet Programme Team)
- Deltage i forretningsudvalgsmøder som medlem, og rapportere om programmer

PD specifikke opgaver:

- Samarbejde med SIE program team via e-mail og telefonkonferencer
- Forbindelsesled mellem unionens forretningsudvalg og SIE programme team vedrørende alle programområder
- Rapportere løbende om programmæssige spørgsmål og anliggender som måtte opstå til SIE program team
- Fremme SI, SIE programmer og unionsprojekter i unionen
- Bistå med udvikling af unionens projekter
- Bidrage med artikler til The Link om unionens projekter
- Forestå udvælgelsen af unionens nomineringer til Best Practice Award
- Formidle informationer om SIE Best Practice Award til SIE-program team
- Kommunikere SIE programbeslutninger til regionernes PD
- Sikre informationer af SI og SIE programmaterialer til Unionen
- Deltage i, og rapportere på Forretningsudvalgsmøder
- Foreslå tiltag og valg af materialer til markedsføring af SI, SIE og Unions Programmer
- Motivere og vejlede regionernes PD samt klubbernes PD og APD
- Sørge for regelmæssig korrespondance til regionernes PD, klubbernes PD og APD og / eller klubpræsidenter omkring SI, SIE og  unionens programaktiviteter
- Markedsføre brugen af online SI database til at rapportere Program Focus Rapporter, samt sikre klubbernes rapportering heraf
- På opfordring fra forretningsudvalget eller SIE programme team udføre særlige opgaver i forbindelse med programaktiviteter, såsom at udarbejde dokumenter, organisere workshops, sende breve til regionernes PD, klubber, etc.
- Videresende til forretningsudvalget informationer, breve eller meddelelser som kan være af interesse