Vi støtter Ukraine – indsamling

04/04 - 2022
Kategorier: Nyheder

Under indsatsområdet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger i Warzones” vil vi i Soroptimist International Danmark stå sammen med andre soroptimistunioner og -klubber i Europa for at skaffe hjælp til alle de kvinder og piger, der flygter fra konflikten og volden i Ukraine.

De danske klubber har samlet ind og medio marts 2022 er der sendt i alt 160.000 kr. til flygtningene fra Ukraine.

50.000 kr. er sendt til SI Moldova
50.000 kr. er sendt til SI Rumænien
60.000 kr. er sendt til SI Polen

Der er brug for hjælpen – og bidrag kan fortsat overføres til Soroptimist International Danmarks konto 2600 6875974643 eller via vores Mobile Pay 17623. HUSK at skrive UKRAINE i meddelelsesfeltet.

Hvis I også skriver jeres CPR nummer, vil I kunne opnå skattefradrag for indbetalingen, jfr. gældende regler.

Odenseklubben har bidraget med kr. 10.000 til dette formål.

 

Fra vores Unionspræsident

I lyset af den seneste tids frygtelige begivenheder og overgreb i Ukraine holder vi stadig den nære kontakt til klubberne og vil bakke op, så godt vi kan. Karen Teglgård, vores Unionspræsident har lagt følgende opfordring på Facebook:

Soroptimist International Danmark udtaler vedr. konflikten i Ukraine

Krig er ikke kønsneutral. Ved væbnede konflikter lider kvinder og børn uforholdsmæssigt.

Konflikten og forholdene i Ukraine er ubærlige. Kvinder og børn er særligt sårbare. De fleste må klare sig selv, da alle drenge og mænd i alderen 18-60 år er beordret til at blive i Ukraine for at deltage i krigen.

Millioner af kvinder med deres familier vil lide skade og opleve tab af deres hjem, tab af job, fordrivelse, manglende skolegang, (voldtægt) død.

Hermed en opfordring til alle danske klubber, som har kontakter i Ukraine, om at søge kontakt og finde ud af, hvad de evt. kan hjælpes med.

Også en kraftig opfordring til at alle danske klubber vil bidrage med hjælp til de ukrainske flygtninge, som vi må forvente kommer til Danmark.

Kontakt de offentlige myndigheder i jeres kommune og tilbyd hjælp – der vil være brug for det.

Endelig skal jeg minde om, at alle kan donere midler til Soroptimist International Europe’s Disaster Relief Fund – se på Donate – Soroptimist EuropeSoroptimist Europe.