Moneymaking

Soroptimisterne i Odense indsamler midler til at støtte vores formål med hjælp til kvinder og piger for, at de kan udnytte deres fulde potentiale.

Midlerne til donationerne er fremskaffet på mange forskellige måder. Vort første loppemarked blev afholdt i spejderhytten på Bystævnevej i 1996 og derefter har vi årligt afholdt loppemarked i vort hus i Christiansgade. Af andre aktiviteter kan nævnes Rally, Modeopvisning, Tombola, Forårsmesse og Kirkekoncert.

Alle aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde af klubbens medlemer.