Sommerudflugter – Advocacy – Socialt samvær

SI Nyborg har – som alle andre klubber – 10 klubmøder årligt.
I Nyborg har man valgt at det er juli og aug., der ikke er klubmøder i, – til gengæld er der et aktivt Sommer Udvalg, som hvert år arrangerer Sommer udflugter, – hvor man er velkommen til at tage hele familien, sommergæsten, naboen etc med.

Mødested: Toldbodgade normalt kl. 19.00, hvor vi kører sammen –der kan være tale om få udgifter til dækning af divs. småudgifter og der afregnes for benzin direkte til chaufføren.

Sommeroplevelser 2021 i Soroptimist International Nyborg:
Spændende program Sommerture 2021

Sommeroplevelser 2020 i Soroptimist International Nyborg:
Spændende program kan læses her. Klik!

Foto's fra Sommerudflugter