Samtale Salon – Advocacy

Samtale Salon om forskellige aktuelle Soroptimist emner er en anderledes og spændende måde at skabe opmærksomhed på – og dermed skabe et nyt forum for vore mål og visioner. Samtale Saloner appellerer også til at gæster udefra deltager – dermed Advocacy – en måde at gøre opmærksom på vort arbejde og vor organisation.

Hvilke events har været afholdt vedr Samtale Salon

9. marts 2020
Der var planlagt en Samtale Salon over emnet Verdensmålene og/eller emnet Ligestilling – Uddannelse – Barrierer  – som vi desværre fandt var nødvendigt at aflyse – grundet Covid19.

14. jan. 2020
På vort klubmøde blev der arrangeret en Samtale Salon om Soroptimisternes 5 idealer:
Fordragelighed – Venskab – Hæderlighed – Dygtighed – Hjælpsomhed.
Klubbens medlemmer blev opdelt i 5 forsk. hold – og man debatterede de forsk. idealer i forskellige forum. En anderledes måde at være social på.

7. marts 2019
Der blev denne dag afholdt en Samtale Salon over emnet Ligestilling mellem kønnene.
Det var et fyraftenmøde og det blev holdt i Roeds Brasserie, Nyborg med oplæg ved Mette Guul, leder af Reden i Odense. Der deltog 10 klubmedlemmer og 5 gæster.
Udvalgsgruppen mener at det var en succes, – det var første gang at vi arrangerede en sådan event – og der blev diskuteret/debatteret livligt efter Mette Guuls indlæg.