2017 SIE Congress Guvernørmøde Firenze

Referat fra Guvernørmødet 12. – 14. juli 2017

Den Europæiske Federation (SIE) holder guvernørmøde en gang om året. Guvernørmødet svarer til Danmarksunionens repræsentantskabsmøde. Deltagere er guvernørerne fra alle medlemslandene i federationen samt unionspræsidenterne og enkelte observatører. Fra Danmark deltog guvernørerne Kirsten Nielsen Tallerup og Anne-Grete Cobley, unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen samt som observatører guvernørsuppleant Joan Bruun Iversen og Signe Justesen.

Brainstorm inden det formelle guvernørmøde

Skal vi betale til SIE efter evne? Skal de rige lande betale mere i SIE kontingent end mindre rige? Det spørgsmål blev diskuteret af guvernørerne efter oplæg fra Norges Unionspræsident. Differentieret afgift er kendt fra andre federationer og har tidligere været en mulighed i SIE.

Kan kvaliteten af guvernørernes arbejde løftes yderligere? Kan vi gøre noget på en anden måde? Det spørgsmål blev stillet fra Holland.

Der blev ikke draget nogen konklusioner efter brainstormen, men mon ikke tilkendegivelserne vil blive inddraget i det fremtidige arbejde i federationen.

Ny SIE præsidents slogan - "We stand up for women"

SIE præsident (2017-2019) Renata Trottmann Probst præsenterede sit slogan "We stand up for women" og begrundede det med, at kvinders rettigheder også i dag udfordres i vores samfund. I sin tale fremhævede hun blandt andet, at hun vil have fokus på extention, og at hun tror på betydningen af advocacy (fortalervirksomhed). SIE taler kvinders sag gennem repræsentanter i OSCE (Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa), i CoE (Europarådet) og i EWL (Europæiske kvinders lobbyorganisation)

Næste ny SIE præsident valgt

I kampvalg blev Anna Wszelaczynska fra Polen valgt til ny SIE præsident (2019-2021) og gratuleret af sin modkandidat Emine Erdem fra Tyrkiet.

Danmark får vigtig post i SIE

Med stort flertal blev Signe Justesen, SI Helsinge valgt til lovkomiteen i SIE. Som den kandidat, der fik flest stemmer, kommer Signe til at stå i spidsen for komiteen. Det er den nye SIE præsidents mål, at arbejdet med nye love og vedtægter skal afsluttes i den kommende 2 årsperiode.

Extension

Flere nye klubber, men lidt færre medlemmer i SIE er en realitet. For at stimulere extention uddelte SIE hæderspriser til

  • unioner, der har fået flest nye klubber (Italien 5 og Østrig 3 nye klubber)
  • den union, der har fået flest nye medlemmer (Kenya)
  • klubber, der har fået meget unge medlemmer (25-27 år) (Italien, Tunesien og Østrig) og
  • den union, der havde fået en ny klub efter den længste pause i etableringen af nye klubber (Norge).

SIE planlægger kurser om extention for unioner og singleklubber. Gode råd om extention/retention findes i Extention nyhedsbrevet fra december 2016, som ligger på SIEs hjemmesiden under fanen ’Downloads’. Fremover vil SIE have fokus på at støtte nødlidende klubber. Østeuropa vil få særlig opmærksomhed.

En regn af priser

I år blev SIE’s fredspris tildelt Gégé Katana Bukuru for hendes kamp for kvinders rettigheder gennem mere end 25 år i det borgerkrigshærgede land Den Demokratiske Republik Congo.

Der blev uddelt priser for bedste projekt inden for uddannelse, kvinders økonomiske selvstændighed, vold mod kvinder, sundhed og miljø.

Som noget nyt var der priser til bedste sportskvinde, og endelig var der priser til bedste foto under to temaer: Uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag (STEM) og styrkelse af kvinders og pigers økonomiske selvstændighed.

Ingen af priserne gik til Danmark.

Branding

Seneste status er, at udviklingen af nye værktøjer til brug for vores branding på sociale medier er godt på vej og forventes at kunne tages i brug inden udgangen af året.

SIE har fået ny flot og overskuelig hjemmeside https://www.soroptimisteurope.org/. Der er udarbejdet en ny informationsbrochure, som ligger på https://www.soroptimisteurope.org/news-media/,  og endelig er der udgivet en meget indbydende og informativ årsberetning 2016 for SIE https://www.soroptimisteurope.org/the-sie-annual-report-2016-is-here/

IT-rådgiver godkendt

Til den udvidede bestyrelse er en rådgiver om IT og brug af nye medier blevet udnævnt af den kommende SIE præsident Renata Trottmann Probst og godkendt af guvernørerne. Formålet er at højne bestyrelsens viden om de muligheder, der ligger for vores organisation gennem målrettet brug af de nye medier i arbejdet med at profilerer os over for yngre professionelle kvinder. Det er helt nødvendigt for at sikre vores fremtid som organisation, lød begrundelsen fra den nye SIE præsident.

Scholarship og Action Funds

Studielegater blev uddelt til 25 unge kvinder, som ønsker at styrke deres uddannelse. Et samlet beløb på 107.500 EUR bliver udbetalt i portioner á 2500 til 9000 EUR. Legaterne er uddelt efter indstilling fra klubberne. Her er en mulighed, som danske klubber bør være opmærksom på.

Også uddeling af Action Fund midler blev besluttet af guvernørerne. Her er budgettet noget mindre.

SI Presidents Appeal: Educate to lead - Nepal

Næsten 400.000 EUR er givet til 6500 kvinders og pigers uddannelse med det resultat, at de nu har bedre forudsætninger for at klare sig selv.

Analfabetisme og Book Buddy

Det europæiske federationsprojekt My Book Buddy har i de seneste to år involveret 21 lande og 60 klubber med etablering af læseklubber og biblioteker for børn. Der er doneret 30.000 EUR.

Klubbernes rapportering til SIE

SIE har modtaget 1947 program fokus rapporter (PFR) fra 517 klubber ud af SIE-områdets 1265 klubber. Rapporterne afspejler klubbernes arbejde med projekter indenfor uddannelse, økonomisk frihed, vold mod kvinder og fred, sundhed og fødevarer, bæredygtighed i miljø og nødhjælp.

En opfordring om at indsende PFR er hermed videregivet!