8. Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA

Hvad er SNLA ?
Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 18-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.Instruktører rekrutteres blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til  rådighed uden honorar.
Uddannelsen bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande.
Næste sommer i Røros i Norge uge 26 (25. – 30. juni)

Hvorfor lederkursus?
Soroptimisternes strategimål er ”Soroptimists Invest in Education”, det vil sige at vi arbejder for at give unge kvinder værktøjer til at tackle lederrollen i samfundet og på arbejdsmarkedet. For os er uddannelse det vigtigste fundament for forbedring af kvinders og pigers vilkår og for at sikre lige adgang til menneskerettigheder i hele verden.

 Hvorfor støtte en deltager?
 Det giver positiv lokal omtale at sponsorere en ung kvindes deltagelse i SNLA.
 Måske danner det også basis for et nyt medlem på længere sigt eller for på forskellig vis at holde kontakten til  ”sine” unge kandidater og udfordre dem med småopgaver fremover.

Vil din klub finde og støtte en kandidat?
Vi opfordrer allerede nu klubber til fra deres eget lokalområde at identicere egnede unge kvindelige deltagere til SNLA 2018 og til at stille hele eller delvise stipendier til rådighed. Det koster ca. 10.000 kr. at finansiere en deltager i SNLA. Men der søges flittigt fondsmidler for at nedbringe udgifterne. Klubben kan vælge at give et tilskud til en deltager, eller f.eks. betale hendes rejseudgifter.
Måske kan I finansiere deltagelsen i samarbejde med en anden dansk klub, eller en nordisk venskabsklub?

Spørg Århus og Vejle
SI Århus og SI Vejle har sponsoreret deltagere i SNLA 2017.
Du kan evt. kontakte dem og høre om deres erfaringer.

 
Du kan kontakte arbejdsgruppen:
Anne Marie Boile Nielsen : annemarieboile@gmail.com. Tlf. 6077 3278

Birgit Årsnes:  aarsnes.frandsen@stofanet.dk. Tlf. 2344 8014

 

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600     konto nr. 6894891562

 

Link til at læse mere på Facbooksiden


 

 

 

 

 

To beretninger fra SLA 2014 og 15 i Ohrid, Makedonien