Hvorfor sælge gavemærkater / sløjfer

Handel med mennesker er et globalt problem.
Hvert år sælges flere end 600.000 mennesker i Europa. 80 procent af dem er piger og kvinder, og langt størsteparten handles med henblik på prostitution.  

I Danmark møder vi mange handlede kvinder fra Rumænien. Den danske Soroptimist union har derfor besluttet at støtte det arbejde, som Soroptimisterne i Rumænien udfører med at sprede oplysning om faren ved handel med kvinder og børn.
Et godt eksempel på, hvordan en af de 8 klubber i Rumænien arbejder, er følgende beretning fra byen Slatina, der er beliggende i den sydvestlige del af landet i Olt amt. Det er et fattigt område, hvor der er 8 byer og 101 landsbyer. Der er 118 skoler og med hjælp fra Danmark har Soroptimisterne allerede været aktive med deres oplysnings kampagne på 70 af dem.
De unge- specielt i landsbyerne - er fattige og mange uoplyste. Der er mangel på arbejde og de er derfor en meget sårbar og udsat gruppe for trafficking. Politiet har oplyst, at der i 2013 i dette område blev handlet 42 unge kvinder.
Soroptimisterne udfører et stort oplysningsarbejde i skoler og på højere læreranstalter i samarbejde med repræsentanter fra politiet, amts skolevæsenet, skole psykologerne og den psykolog, der er tilknyttet projektet.
Soroptimisterne har fået megen ros for at være en troværdig og værdifuld samarbejdspartner, som gør et meget værdifuldt oplysningsarbejde for at mindske og forhåbentlig udrydde menneskehandlen.

Gerda Højgaard
9. februar 2014