Inspirationsdag FN Byen marts 2016

Soroptimist International Danmark har gennem 10 år med programmet "Moving the World" indsamlet ca.1 mio kr til FN's fødevareprograms "Stop Sult" kampagne og dermed sikret 333 børn skolemad hver dag i de 10 år.
I den anledning var 40 soroptimister fra 26 klubber i fredags til et spændende inspirationsmøde med World Food Programme i FN-byen om hvad 10 år med "Moving th World" har betydet for skolebørn i Sierra Leone og Burkina Faso.

En nyhed er, at de visionære "tovholdere" på projektet, Thea Dalsgaard og Else Larsen har fået kontakt med en Soroptimistklub i Burkina Faso, som dokumenterer, hvordan skolemad forbedrer forholdene: flere børn kommer i skole, heraf flest piger, der er færre tidlige ægteskaber og indlæringen bliver optimal.

Soroptimisterne i Burkina Faso er interesserede i at samarbejde med danske klubber om at tage flere initiativer på de skoler, hvor danske klubber støtter skolebespisning og peger på behovet for: energibesparende initiativer, vandbeholdere til indsamling af regnvand (til bla.håndvask), træplantning på skoleområdet samt støtte til at etablere skolehaver.