2015 Soroptimist International Danmark til overrækkelse hos UNICEF

Soroptimist International Danmark donerer stort beløb til UNICEF Danmarks projekt NAKUUSA
Mandag den 7.december 2015 overrakte Soroptimist International Danmark officielt den flotte donation på ialt kr. 205.000 til UNICEF Danmarks succesfulde projekt NAKUUSA,
hvis formål er at styrke børns rettigheder og levevilkår i Grønland.
Det bemærkelsesværdige projekt NAKUUSA blev udvalgt til donationen, fordi det inddrager børn og unge i en bevidstgørelsesproces og sætter dem i stand til gøre opmærksom på deres rettigheder i familie og samfund.
NAKUUSA projektet får med den flotte donation endnu større mulighed for at nå længere ud i samfundet med det formål at give børn i Grønland en bedre barndom og dermed en bedre tilværelse.
Soroptimist International Danmarks 
donation vil helt konkret blive brugt til en række oplæsningsbøger, skrevet til børnehavebørn, om "Barnets Rettigheder".
Der udgives ikke meget litteratur på grønlandsk – og endnu sjælnere til målgruppen af børn mellem tre og seks år.
De to første bøger i den populære serie er allerede på vej rundt til de grønlandske børnehaver, og flere følger i de kommende år.

Midlerne til den store donation kommer fra Soroptimistfonden, som Civilstyrelsen, på foranledning af nye betingelser for små fonde, har anbefalet opløst.
UNICEFs generalsekretær, Steen Andersen udtaler: Vi har nået rigtig mange børn, forældre og beslutningstagere og i disse år ønsker vi at lave en særskilt indsats for de mindre børn gennem udgivelse af et materiale, målrettet alle grønlandske børnehavebørn.
Med midler fra soroptimisternes donation har vi kunnet udgive en grønlandsk bogserie, der omhandler FNs Børnekonvention, behandlet og formidlet i børnehøjde. 
Serien vil indgå i en landsdækkende indsats i alle grønlandske børnehaver.
Når Soroptimist International har valgt at støtte UNICEFs arbejde med at styrke vilkårene for børn og unge i Grønland, er de med til at styrke en bevægelse, som vil præge Grønlands fremtid ved et bedre børne- og ungdomsliv.
For yderligere information om projektet kontakt programleder i UNICEF Danmark, Arnavaraq Jørgensen, ajoergensen@unicef.dk og www.nakuusa.gl samt www.facebook/nakuusa