Formen for fremtidige L&R møder

  På baggrund af input fra årsrapporter, regionalmøder og sidst ved gruppedrøftelser på L&R mødet 2015 har FU nu truffet beslutning om forslaget vedrørende formen for fremtidens L&R møder, begyndende fra 2018.
Tak for alle bidrag til diskussionen, der ligger til grund for beslutningen.
 
I lige år afholdes L&R møde lørdag – søndag (2 dage) •mødet tilrettelægges af den region, siddende præsident kommer fra.
•mødet afholdes i den region, siddende præsident kommer fra.
•arrangøren bestemmer selv evt. program fredag

I ulige år afholdes Repræsentantskabsmøde på en lørdag (1 dag) •tilrettelagt af et udvalg, nedsat af FU
•et centralt sted i landet
 
 2017    Odder
 2018    Region 7
 2019    FU – centralt i landet
 2020    Region 8
 2021    FU – centralt i landet
 
 NB: Dato / årstid for afholdelse af fremtidige L&R møder er endnu ikke fastsat.

FU - september 2015