Støttemedlem for Kvinderådet

Alle, der har lyst til at støtte Kvinderådets arbejde økonomisk og holdningsmæssigt, kan melde sig ind i Kvinderådets støttekreds.

Støttemedlemmerne får tilsendt Kvinderådets nyhedsbrev. Det giver mulighed for at følge med i Kvinderådets holdninger og aktiviteter. Kvinderådets øvrige udgivelser kan købes til særpris.

Støttemedlemmer har ikke formel indflydelse på Kvinderådets politik og kan ikke deltage generalforsamlingen; men støttemedlemmerne er velkomne til det årlige repræsentantskabsmøde og alle Kvinderådets åbne arrangementer, og vi modtager med glæde forslag og meningstilkendegivelser fra støttemedlemmerne.

Et støttemedlemskab koster 200 kr. årligt. Beløbet indsættes på vores bankkonto i Nordea 2191 - 8010 006 598  med tydelig angivelse af navn og adresse. Beløbet kan fratrækkes i skat hvis du også oplyser dit cpr-nr.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk