Orientering om arbejdet i Kvinderådets styrelse

Kvinderådet er en paraplyorganisation, og styrelsen er en arbejdende styrelse. Udover de konkrete månedlige styrelsesmøder, er der derfor mange andre aktiviteter at deltage i. Der er i Kvinderådet de tilbagevendende opgaver, såsom rapporter, og kommentering af f.eks. Ligestillingsministeriets afrapporteringer til FN og internationale relationer, deltagelse i diverse nationale og internationale kongresser og konferencer.

Kvinderådet er høringsberettiget til diverse lovforslag og udtalelser fra ministerierne, men dog ikke i tilstrækkeligt omfang, da Kvinderådet ofte ”bliver glemt”.

Af store projekter har Kvinderådet været meget engageret i MENA (Mellemøsten og Nordafrika) vedr. bekæmpelse af vold mod kvinder og i et samarbejde med kvinder i Jordan om demokrati og politisk indflydelse.

Af danske aktiviteter kan nævnes, at Kvinderådet er med i 8. marts-samarbejdet, der handler om at bekæmpe sex-køb. Aktiviteter der har fyldt meget i de forløbne år er Nordisk Forum og deltagelse i arbejdet om ny barselsreform.  Arbejdet med barselsreform kulminerede desværre netop på dagen, hvor der var repræsentantskabsmøde i Kvinderådet, hvor forslaget til øremærket barsel til begge forældre blev taget af bordet.

I efteråret 2013 var Kvinderådet aktiv i arbejdet for at skabe opmærksomhed på kommunalvalget, og herunder på at øge andelen af kvinder på stemmesedlerne, og øge kvinderepræsentationen.
Kvinderådets hjemmeside er meget informativ, ligesom Nyhedsbrevet er det.

Derigennem er det muligt at se alle medlemsorganisationer og de organisationer, råd og udvalg, Kvinderådet er repræsenteret i gennem styrelsesmedlemmerne og sekretariatet. Det drøftes jævnligt på styrelsesmøder, hvordan Kvinderådet og det konkret arbejde kan synliggøres mere, og hvordan vi får den kønspolitiske dagsorden frem.

Karen-Lisbet Jacobsen
SI Slagelse
September 2014