Du er her

Mærkedage af betydning for Soroptimismens formål og idealer

Soroptimistdage

 

3. oktober

Klubbernes Venskabsdag

10. december

International soroptimistdag - SI Præsidentens projektdag

   

FN dage

 

8. marts

International kvindedag

21. marts

International dag for afskaffelse af raceforskelsbehandling

22. marts

Verdensdag for vand

7. april

Verdens sundhedsdag

5. juni

Verdens miljødag

12. juni

Verdensdag mod børnearbejde

8. september

International dag for læse- og skrivefærdighed (alfabetiseringsdag)

16. september

International dag for bevarelse af ozonlaget

21. september

International fredsdag

16. oktober

Verdens fødevaredag

17. oktober

International dag for udryddelse af fattigdom

24. oktober

Verdensdag for information om udviklingsspørgsmål

25. november

International dag for afskaffelse af vold mod kvinder

1. december

Verdens AIDS-dag

2. december

International dag for udryddelse af slaveri

5. december

International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling

10. december

Menneskerettighedsdag

FN år

 

2014 

Internationalt År for Familielandbrug
Internationalt År for Krystallografi
Internationalt År for Udviklings-østater

2013

Internationale år vandsamarbejde

2012

International andelsår

2011

Internationalt skovår

2010

Internationalt år for biodiversitet

FN 10-år

 

2001-2010

Tiår for reducering af malaria i udviklingslande, især Afrika

Andet internationale tiår for udryddelse af kolonialisme

Internationalt tiår for en kultur for fred og ikke-vold mod verdens børn

2003-2012

FN’s litterære tiår: Uddannelse for alle

2005-2014

FN's tiår for uddannelse om bæredygtig udvikling
Andet internationale tiår for verdens oprindelige befolkninger

2005-2015

Internationalet ti år for handling: "Vand for liv"

2006-2016 

Tredje Tiår for Genoprettelse og Bæredygtig Udvikling i de Påvirkede Regioner efter Tjernobyl-katastrofen

2008-2017  

Andet Internationale Tiår til Udryddelse af Fattigdom 

2010-2020

Tiår for Ørkener og Kampen mod Ørkenspredning

2011-2020 

Tiår for Vejsikkerhed

2011-2020 

Tiår for Biodiversitet

2011-2020   

Tredje Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialism

2014-2024

Tiår for Bæredygtig Energi til Alle