2016 Konference Ligestilling - vejen til at stoppe vold mod kvinder og piger blev en succes

Ikke at voldsproblematikken blev løst. Men de mange deltagere, som var både soroptimister fra Danmark, Norge, Litauen og Tyskland, organisationer der også arbejder for at bekæmpe denne vold, enkeltpersoner, politikere mv. fik noget at tænke på og arbejde videre med. Sammenhængen mellem vold og uligestillingen generelt blev meget klart for alle deltagere. Derfor er der mange faktorer, der har betydning i arbejdet med at bekæmpe volden, herunder manglende ligeløn og de ikke optimale barselsregler for fædre, - for blot at nævne nogle faktorer i at se ligestilling som løsningsmodel for at standse vold mod kvinder og piger.

At det handler om relationer og ikke er institutionelt, blev også slået fast.

Michael Kaufmann, medstifter af The White Ribbon Campaign, argumenterede for at inddrage mænd i processen med at stoppe alle former for vold mod kvinder. Han begrundede det bl.a. med, at det er nødvendigt at forstå de komplekse og paradoksale bevæggrunde der får nogle mænd til at benytte vold. Ligesom det er nødvendigt at forstå hvorfor de fleste tier om volden. ”Det er nødvendigt at tale om det”, sagde han, og påpegede at mange mænd rent faktisk også selv er interesserede i at debattere og nytænke mande- og faderrollen. Michael Kaufmann demonstrerede hvordan traditioner og stereotyper i kønsopfattelsen er vanskelige at nedbryde, men at det er nødvendigt.

Isabel Jordi Aguirre, fra WHO, Regional Office for Europe, koblede ligestilling til sundhed. Hun forklarede hvordan kvinder i Europa oplever kønsbestemt diskrimination. Og at kvinders sygdomsbillede opfattes ud fra et mandeperspektiv og forskning i mandekroppen, skønt kvinder ikke reagerer på f.eks. hjerteanfald på samme måde som mænd. Kvinders sundhedsudfordringer er alle forbundet med enten ”moderskab” eller med børn. Isabel Jordi Aguirre kunne også berette om, at skønt de nationale regeringer har tilsluttet sig WHO´s resolutioner, er der modstand der hindrer implementeringen. Som der altid er, når kvindeemner bringes frem, understregede hun.

”Jo mere ligestilling der er i samfundet, jo mindre vold ” var den klare opfattelse som Mette Marie Yde Poulsen, der er direktør for Danner, delte med tilhørerne. Hun kunne berette om omfanget af den synlige/dokumenterede vold mod kvinder. Mette Marie Yde slog fast, at vi må have fat i de samfundsmæssige holdninger og strukturelle hierakier der legitimerer mænds magt og den lavere sociale status for kvinder. Hun kom også ind på at den offentlige vanærelse af kvinder på internettet og i det offentlige rum, fastholder og forværrer kvinders status.

Arrangørerne af konferencen er enige om, at alle var til stedet for at bringe volden til ophør. At tilstedeværelsen ikke skyldtes selve problemet – vold. Derfor tager SI opgaven på sig, og indkalder relevante organisationer mv. til i fællesskab at være sammen om en indsats for at bekæmpe alle former for vold. Kun ved fælles indsats og med ligestilling som løsningsmodel, kan vi turde tro på at opnå gode resultater.