Aktiviteter

Koldingklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge, så vi har mulighed
for at støtte projekter, som falder inden for kategorien:
At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt
og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter,
der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer herved får
en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Aktiviteter