Hospice Fyn Støtteforening

Hospice Fyn Støtteforening
SI Kerteminde er medlem af Hospice Fyn Støtteforening.
Vi er medlem nr. 482. Vi betaler et kontingent på 300,- kr. årligt, som opkræves i maj måned.

Hospice Fyn Støtteforeningen blev stiftet den 18. marts 1999 med det formål at virke for oprettelse af et fynsk hospice i Odense.
I januar 2002 besluttede Fyns Amtsråd at oprette et hospice i Odense i samarbejde med Hospice Funs Støtteforening.
Dette førte til etablering af den selvejende institution Hospice Fyn, som stod for opførelsen og den daglige drift.
Hospice Fyn ligger på Sanderumvej 130, Odense SV.

Støtteforeningen er stadig meget aktiv og har et tæt samarbejde med ledelsen på Hospice Fyn.
Kontingent Betalingerne bruges bla til levering af en frisk buket blomster hver uge samt et årsabonnement hos Aller Pres på ugeblade og udbetaling af kørselsgodtgørelse til de frivillige hjælpere. derudover arrangeres der forskellige former for underholdning, ydes tilskud til specielt inventar samt udsmykning etc.