Klubmødeoversigt

februar 2019

Brøndby

20. februar 2019 - 19:00

Foredrag om Reden København

Anne Marie Boile vil fortælle om KFUK´s soiale arbejde.

Herning

20. februar 2019 - 20:30

Loppemarkeds-kammeratskabsaften

Loppemarkeds kammeratskabsaften med planlægning af årets loppemarked 30. - 31. marts 2019

OBS det er klokken 19,30 

Lægehuskælderen, Nørregade 10, indgang fra Kousgaardsplads, overfor DGI huset, skummel bagtrappe...

Mød talstærkt op, tilmelding 3 dage før til Aase, 23411987, af hensyn til indkøb af ost og brød - men kom alligevel hvis tilmeldingen kikser!

Horsens

20. februar 2019 - 19:00

SI Horsens klubmøde februar 2019

 

VÆRTINDEMØDE

Ikast

27. februar 2019 - 19:00

Klubmøde

Spisegruppe 5

Besøg på Kirurgisk Klinik Aarhus, som udover kirurgien også huser firmaet Endolet, som tilbyder et forløb til at afhjælpe overvægt.

Der vil være rundvisning på klinikken og oplæg omkring sundhed:

Sundhed er mange ting og i et velfærdssamfund som de danske har vores genrelt høje levestandard også en sundhedsmæssig slagside.

Kerteminde

26. februar 2019 - 18:30

SI Kerteminde klubmøde

26. februar 2019: Klubmøde.

Emne:
Livet i Havet, og livet på land. Verdensmål nr. 14 & 15.

Foredrag:
Havbiolog Søren Larsen vil fortælle om Livet i Havet.

Sted:
Kerteminde idrætscenter, Enggade 19, Kerteminde.

Rødding Gram Toftlund

20. februar 2019 - 18:30

Extension forventningsafstemning

Klubmøde: Extension forventningsafstemning og medlemsoptagelse
Sted: Gram Fritidscenter
Tidspunkt: Kl. 18.30
3-min/ordstyrer: Conja
Pris:

27. februar 2019 - 18:30

Klubmøde - Generalforsamling

Klubmøde: Generalforsamling
Sted: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, Gram
Tidspunkt: Kl. 18.30
3-min./ordstyrer: 
Gitte J.
Pris: 

Til-/afmelding til Conja på conja@rnet.dk eller send en sms på 23363568 senest d. 21/2

Silkeborg

27. februar 2019 - 12:30

SI Senior-gruppen frokost

På restaurant Langsø, Borgergade 21 A

28. februar 2019 - 18:30

Bestyrelsesmøde på Frivilligcentret

Skanderborg

25. februar 2019 - 18:30

Virksomhedsbesøg hos Normal A/S

Slagelse

25. februar 2019 - 19:00

Kammeratskabsaften

Mødet holdes hos Inge Mølgaard