Klubmødeoversigt

marts 2018

Brøndby

21. marts 2018 - 19:15

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2018, hvor der udnævnes ny bestyrelse for 2018/19.

Fredericia

21. marts 2018 - 19:00

Fredericiaklubbens 75 års jubilæumsarrangement nr. 1: AmiAmi og Louise Sletting Hvilborg

Ved vores første jubilæumsarrangement du høre om AmiAmi's arbejde (tidligere ProVest) samt høre mezzosopran Louise Hvilborg, der bliver akkompagneret af pianist Jonas Lindorf.

Horsens

21. marts 2018 - 19:00

SI Horsens klubmøde marts 2018

 

Ikast

21. marts 2018 - 19:00

Generalforsamling på Hotel Medi

Dato for vort klubmøde er ændret til 3 onsdag i marts, da 4. onsdag ligger i Påskeugen, hvor mange skal på ferie.

Vor årlige Generalforsamling afholdes på Hotel Medi kl. 19.00

Før Generalforsamling skal vi evaluerer på Cafe Soroptimist 2018

Indkaldelse udsendes primo marts 2018

afbud sendes til: hedegaard@besked.com

Kerteminde

27. marts 2018 - 18:30

SI Kerteminde Generalforsamling og klubmøde

Generalforsamling. (Indkomne forslag senest kl 12, den 12. marts (best.møde)
Klubmøde
Evt. optagelse af nye medlemmer
Sted: Kerteminde Hallens cafeteria, Enggade 19, 5300 Kerteminde.
Arr: Jane, Kirsten K.L.

Odense

Rødding Gram Toftlund

21. marts 2018 - 18:30

Generalforsamling

Generalforsamling samt klubmøde
Sted: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, Gram
Tidspunkt:
Pris:

3-min: Birthe

Silkeborg

28. marts 2018 - 12:30

SI Seniorgruppen hos Margit