Indmeldelse

Undertegnede ønsker at blive eMedlem af Soroptimist International Danmarks pilotprojekt

Medlemskab er gratis i pilotprojektperioden, og projektet evalueres efter 1 år fra opstarten. Herefter tages der stilling til evt. fortsættelse af projektet og/eller kontingentbetaling”.

 

  Som E-medlem accepterer jeg, at ovennævnte oplysninger, som ikke betegnes som følsomme personoplysninger, kan anvendes således:

  • mine data indføjes i unionens fortegnelse over eMedlemmer

  • mine data må vises på unionens lukkede interne medlemssider efter login

  • et portrætfoto af mig må vises på unionens lukkede interne medlemssider efter login

  • billeder af mig i forbindelse med eKlubarbejde må anvendes på hjemmeside og sociale medier

  • mine data sendes elektronisk til Danmarksunionens medlemsdatabase, der findes hos Landssekretæren

  • mine data for så vidt angår navn, fødselsår, år for medlemskab, stillingsbetegnelse,adresse, telefonnumre og e-mail må vises på Danmarks­unionens lukkede interne medlemssider efter login

  • jeg modtager e-mails fra unionen

  • jeg modtager e-mails fra andre klubber eller regioner, hvis det er relevant information.

  • jeg modtager e-mails fra Danmarksunionen, fx Medlemsnyt, Soroptima mm.

  • ved tilmelding til arrangementer som Lands-og Repræsentantskabsmøder, Regionalmøder mm. bliver mine tilmeldingsdata samt indbetaling registreret, og mit navn vil fremgå på en deltagerliste

  I flg. Datatilsynets tilkendegivelse vedr. medlemskab af foreninger / organisationer er det underforstået, at databehandling som ovenfor nævnt er en forudsætning for medlemskab

   

  ____________________________

  Det er til enhver tid muligt at få et databaseudtræk af egne oplysninger ved henvendelse til egen klub eller direkte til Unionens landssekretær | e.mail: landssekretaer@soroptimist-danmark.dk

  Ved død eller udmeldelse af klubben eller som eMedlem slettes eller anonymiseres alle data.

  Du kan finde mere information om databehandling på SI Danmarks hjemmeside.

  Dataansvarlig: Unionspræsidenten | e-mail: president@soroptimist-danmark.dk