Hvorfor SI Danmark er mentorunion for SI Rumænien

I 2008 blev SI Danmark mentor for SI Rumænien. Alle tidligere østlande har et vestligt land som mentor. At den europæiske union satte Rumænien og Danmark sammen skyldes især, at klubberne SI Herning, SI
Silkeborg, SI Skanderborg og SI Aarhus siden starten af 1990’erne har været aktive i landet.
Murens fald i 1989 blev starten til et stort samarbejde med kvinder i Rumænien

I 2008 blev SI Danmark mentor for SI Rumænien. Alle tidligere østlande har et vestligt land som mentor. At den europæiske union satte Rumænien og Danmark sammen skyldes især, at klubberne SI Herning, SI
Silkeborg, SI Skanderborg og SI Aarhus siden starten af 1990’erne har været aktive i landet.

Murens fald i 1989 blev starten til et stort samarbejde med kvinder i Rumænien. Hanne Jensbo, SI Aarhus, fortæller, hvordan soroptimister fra SI Aarhus, SI Herning, SI Skanderborg og SI Silkeborg i påsken 1991 første gang kørte de 2250 km til Craiova i Rumænien. Det foregik ad hullede og dårlige veje i to privatbiler fyldt med medicin, tøj og legetøj. I Craiova fik de kontakt med lærere og forældre i Skole 21, der venligt tog imod. Mange år efter er det kommet frem, at rumænerne i starten var ret skeptiske over for, hvad ”disse damers” egentlige ærinde var? Var det politisk, var det religiøst eller hvad ville de?

De kunne ikke forestille sig, at de danske soroptimister ”kun” havde det formål at hjælpe andre. Det er umuligt at tælle eller måle de tons af tøj, skolemøbler, hospitalsudstyr og medicin, som siden blev bragt til Craiova. Der var bl.a. 36 præstekåber, fem store ruller sort stof til nonner, en tandlægeklinik, 20 mikroskoper fra Aarhus Universitet, en minibus til transport af handicappede børn samt et nødhospital fra den kolde krigstid, som blev kørt derned af 27 lastbiler bemandet med 56 CF’er fra hele Midtjylland. Der var en livlig trafik med udveksling af lærere, skoleelever, sygeplejersker og soroptimister. Der var ferielejre ved Sortehavet for børn og engelskkurser for de rumænske soroptimister.

Hjemme i Danmark blev der samlet penge ind, solgt kort og holdt foredrag for at finansiere projekterne. Da den første soroptimistklub i Craiova blev chartret i 1993, deltog 40 danske soroptimister. Der kom nye klubber i Slatina, Bucharest, Timisoara, Cluj, Brasov Targoviste og Arad. Soroptimister, elever og skolefolk blev inviteret til Danmark på studieophold med hjælp fra Demokratifonden, hvis økonomiske støtte har været uundværlig.

I alle årene har vi siden støttet ansøgninger om arrangementer for børn og unge, herunder Romabørn, enlige mødre og udsatte grupper i samfundet. Selv om der er sket store fremskridt i det rumænske samfund, er der stadig mange, der lever i fattigdom, og mange landsbyer mangler rent vand, offentlig kloakering og asfalt på vejene.

Det er en fornøjelse at se, hvordan soroptimistklubberne i Rumænien udvikler sig, og hvor stolte de er over at være med i en international organisation.

Vores indsats har ændret sig fra at være praktisk til at være mere moralsk og økonomisk. Vi har i over 20 år været vidner til det rumænske samfunds udvikling og har lært en masse af vore rumænske venner.

Samarbejdet fortsætter i vished om, at soroptimister også her gør en forskel i et lands genopbygning og demokratisering.

Uddrag af Jubilæumsskriftet fra marts 2013 i anledning af SI Danmarks 75 års jubilæum