Om os

Sorores ad Optimum - latin for Søstre, der vil det bedste

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme  menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på – og involvere sig i samfundsproblemer.
Soroptimist International arbejder på alle niveauer i civilsamfundet, såvel lokalt  som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.
Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at forbedre forholdene i verden.

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhvervskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden, hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

 

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.

Persondataforordningen

GDPR SI - Redegørelse omkring Soroptimist International Danmark og formålet med at foretage databehandling
GDPR SI - manual til databehandling for SI Danmark - Unionen, regioner og klubber