Hvad er en mentor?

Mentorskab er en platform for mennesker, der har lyst og vilje til at dele ud af deres erfaringer. Det er et forhold, hvor begge parter giver og tager og hvor begge parter kan lære af hinanden.

Mentor var i den græske mytologi Odysseus´ ven og rådgiver. Da Odysseus drog afsted i krig mod Troja, efterlod han sin søn i Mentors varetægt. I Homers fortælling Odysseen tager gudinden Athene Mentors skikkelse, og hjælper sønnen i Odysseus fravær. Ud fra denne fortælling er ordet mentor blevet anvendt som en troværdig ven, rådgiver eller lærer, oftest en ældre og erfaren person, der hjælper en yngre.

Mentorskab handler om dialog og et møde, hvor mentoren, der oftest er den mest erfarne, deler ud af sine erfaringer og giver gode råd til sin mentee. Mentoren er ikke ekspert eller problemløser, men hjælper mentee med at finde egne løsninger. Forholdet bygger på et åbent og gensidigt forhold. Mentorskab er pr. tradition gratis, men der findes flere virksomheder, som mod betaling organiserer mentorprogrammer, ofte med et element af coaching.

Hav styr på forventningerne!

Det er mentee og mentees behov, der styrer indholdet i mentorskabet. Hvilke forventninger har mentee til sin mentor? Og hvad forventer du dig som mentor?
Husk at begge parter skal give og tage!
Mentorskab starter med, at parterne underskriver en kontrakt, hvor man fastlægger reglerne for forholdet.

Kontrakten skal indeholder:

Mål og formål

Tavshedspligt

Hvor ofte man mødes

Hvor/hvordan man mødes

Hvor længe møderne varer

Hvordan man opsiger kontrakten

Forskellen mellem mentorskab og coaching

Mentorskab og coaching har mange lighedspunkter, men også en del forskelligheder. Kort sagt er en mentor ekspert i det, som mentee gerne vil blive bedre til, mens en coach er ekspert i at stille spørgsmål.

At være mentor er en hædersbevisning, at være coach er et erhverv. Begge bruger spørgsmål som værktøj og begge arbejder med at hjælpe mentee til at udvikle sig.

Anna Rosenqvist

SI Sverige