Nekrolog/mindeord for Gunhild Binder

05/10 - 2014
Kategorier: Nyheder

Fhv. tandlæge og klinikchef for børnetandplejen i Holbæk Kommune Gunhild Binder døde Langfredag d. 18. april 2014. Ved Gunhild Binders død har Holbæk Soroptimistklub mistet et meget skattet medlem. Gunhild blev medlem i 1973 og hun deltog aktivt i klubbens møder lige til det sidste. Selv om det efterhånden kneb med hørelsen anskaffede Gunhild sig moderne hjælpemidler, som gjorde hende i stand til at følge med i foredrag og samtaler.

Utallige er de bestyrelsesposter hun har bestridt; de sidste mange år som klubmester. Til sommermøder og ved gæstebesøg fra vore venskabsklubber åbnede Gunhild altid beredvilligt sit dejlige sommerhus for os alle. Klubben får besøg af vor venskabsklub i Luzern i juli, og også i den anledning var det programsat, at vi skulle spise i Gunhilds sommerhus.

Vi er taknemmelige over at have kendt Gunhild Binder og vi vil savne hendes stilfærdige væsen og  kommentarer.

Æret være Gunhild Binders minde.

På SI Holbæks vegne