Skoleprojekt i Indien

Skolesponsorat ved Dansk Indisk Børnehjælp

Det er stadig meget vigtigt at hjælpe især skolepigerne

med en skoleuddannelse. Vi støtter Balambigaår, , 13  som går i 8. klasse.

Hun har en søster og hendes forældre er daglejere og har ikke råd til

at hjælpe med hendes skolegang.

Balambiga får her udleveret skolemateriale på 1. skoledag efter sommerferien.