Moving the World to End Hunger

I august 2020 havde vi besøg af Anne Lorenzen og Ida Gormsen fra Vejle-klubben.

Vi havde en lille, hyggelig sammenkomst på Skovshoved Havn, hvor vi overrakte en donation på Kr. 5.000,- til Moving the World to End Hunger’s skolemadsbespisning i Burkina Faso.