Mindeord

Kirsten Riesel

Det var med stor sorg, at vi d.12. oktober 2022 fik meddelelse om, at vort klubmedlem,  Kirsten Riesel, var afgået ved døden samme morgen. Kirsten blev 95 år.

Kirsten Riesel var i 1995 gudmor for vores medlem Maria-Luz Thomsen, som har skrevet disse mindeord:

Kirsten Riesel var en meget privat person, derfor ved jeg ikke så meget om hendes barndom. Dog kan jeg huske, at hun ved et ego-foredrag fortalte, at hun  som barn boede i Tårbæk, hvor  hendes far var skorstensfejermester. På et tidspunkt  fik han et embede inden for faget i Ballerup, hvor familien flyttede til.  Kirsten havde en tvillingebror, som døde for nogle få år tilbage.

Kirsten blev student fra Frederiksberg Gymnasium. Efter studentereksamen gik hun på Handelshøjskolen, hvor hun læste engelsk, fransk og spansk. Senere  lærte hun sig også russisk i forbindelse med sit arbejde..

Efter endt studie fik hun et job som sekretær for salgschefen i firmaet Struers. Det var ikke hendes drømmejob, men det viste sig ikke at være så ringe endda.  Hun endte som den første kvindelige eksportchef i firmaet. I forbindelse  med jobbet besøgte hun utallige  lande.  Hun plejede at nævne de lande, hun ikke havde besøgt, for listen var kortere, end dem hun havde været i op til flere gange. Som et eksempel kan vi nævne, at hun mødte.en del statsoverhoveder, bl.a. mødte hun Leonid Bresjnev, øverste leder i det tidligere Sovjetunionen Unionen, som var en af Struers gode kunder.

Efter nogen tid i firmaet søgte hun ind i Soroptimist International, for i arbejdet  var hun  kun omgivet af mænd, og hun ville  også samarbejde med kvinder. Så vidt jeg husker, var det hendes direktørs frue, som inviterede hende til et klubmøde.

I Soroptimist-regi var hun ogå utrolig flittig, pligtopfyldende og hjælpsom i sit arbejde i Frederiksberg-Gentofte klubben, som hun var præsident for i flere omgange. Da vi fusionerede med  Gentofte-klubben, blev den præget af hendes hjælp og ildhu. Kirsten var æresmedlem af SI Gentofte.

Selvom  hun aldrig fik børn brændte hun meget for verdens børn i al almindelighed og især for sin families børn.

Hun blev en meget skattet medarbejder i UNICEF, hvor hun oversatte flere bøger og læste korrektur på flere vigtige  dokumenter i organisationen.  I  25 år var hun en ildsjæl i UNICEF  Danmark. Hun besøgte  bl.a. Ghana sammen med Jesper Klein for at komme børnene der  til hjælp. Kirsten var med i UNICEF ‘s arvekampagne på TV,  og har også tænkt på organisationen i sit testamente. Hun var ved sin død æresmedlem af Unicef Danmark.

Også  i hendes  egen etage-ejendom var hun uundværlig, for når deres “portner ” ikke kunne passe jobbet, trådte  Kirsten til.  Opgaver var aldrig for små eller under hendes værdighed. Hun hjalp der, hvor hun syntes, der manglede  en hånd.

Og så var hun en meget trofast ven.  Var du først  blevet hendes ven/veninde blev du det for altid.

Kirsten var et meget stor Soroptimist.  Jeg vil driste mig til at sige, at hun var den største, jeg har truffet til dags dato: Hjælpsom, uselvisk, pligtopfyldende, trøstende og kærlig på sin specielle  måde.

Jeg vil slutte med at sige tak for alt det, hun lærte mig.

Æret være Kirstens minde.

Maria Luz Thomsen