Bestyrelsen 2023

 

Præsident: Birthe Bisgaard Kjeldsen 
Vicepræsident: Maria Luz Thomsen
Sekretær: Kate Rist
Kasserer: Janni Madsen
Hjemmesiden: www.soroptimist-danmark/gentofte
Dataansvarlig: Birthe Bisgaard Kjeldsen
Webmaster: Birthe Bisgaard Kjeldsen