Velkommen til SI Gentofte

Seneste nyheder

Se alle

NYE MEDLEMMER

Vi er altid interesseret i at modtage gæster og nye medlemmer.

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

Du er meget velkommen til at deltage i et eller flere af vores møder, og se om vores netværk kunne være noget for dig.

Kontakt eventuelt vores præsident, Janni Madsen, på tlf. 2043 4299 eller på mail: feldung@mail.tele.dk

Vores mødedag er den 2. onsdag i måneden, og mødestart er kl. 18.00.

Tilmelding til vores klubmester, Inge Lindekilde Rasmussen – ingelindekilde@gmail.com

Kædeoverrækkelse - Ny præsident

 

Ved vores klubmøde d. 14. oktober 2020 overdrog præsident, Else G. Thomsen (t.h.) klubbens præsidentkæde til vores nye præsident, Janni Madsen.

Forfatteraften med Iben Mondrup

FORFATTERARRANGEMENT PÅ GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK

Tirsdag d. 20. oktober 2020 afholdt  vi i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek en foredragsaften med forfatteren Iben Mondrup primært om bogen “Tabita”. Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til Unicefs Nakuusa-projekt i Grønland.

På billedet ses Iben Mondrup (th.) sammen med vores præsident, Janni Madsen.

 

 

50 års Soroptimist-jubilæum

 

 

Ved vores klubmøde d. 14. oktober 2020 havde vi den store glæde at kunne fejre vores medlem, Annelise Thomsens, 50 års Soroptimist-jubilæum.

På billedet ses Annelise Thomsen (tv.) sammen med klubbens præsident, Else G. Thomsen.

Klubmøder

Aktiviteter

Fejring af 100 års jubilæet

10/10 klokken 10:00 til 16:00 - (2021)
SI Danmark fejrer SI's 100 års jubilæum den 3. oktober 2021 på Hotel Park, Middelfart. Det afvikles mellem kl. 10:00 og 16:00 Sæt kryds i kalenderen!!!

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.