Velkommen til SI Gentofte

Seneste nyheder

Se alle

NYE MEDLEMMER

Vi er altid interesseret i at modtage gæster og nye medlemmer.

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

Du er meget velkommen til at deltage i et eller flere af vores møder, og se om vores netværk kunne være noget for dig.

Kontakt eventuelt vores præsident, Janni Madsen, på tlf. 2043 4299 eller på mail: feldung@mail.tele.dk

Vi afholder som hovedregel vores klubmøder i Skovshoved Sejlklub, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund.

Vores mødedag er den 2. onsdag i måneden, og mødestart er kl. 18.00.

Tilmelding til vores klubmester, Inge Lindekilde Rasmussen – ingelindekilde@gmail.com

Kædeoverrækkelse - Ny præsident

 

Ved vores klubmøde d. 14. oktober 2020 overdrog præsident, Else G. Thomsen, klubbens præsidentkæde til vores nye præsident, Janni Madsen.

Forfatteraften med Iben Mondrup

FORFATTERARRANGEMENT PÅ GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK

Tirsdag d. 20. oktober 2020 afholdt  vi i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek en foredragsaften med forfatteren Iben Mondrup primært om bogen “Tabita”. Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til Unicefs Nakuusa-projekt i Grønland.

På billedet ses Iben Mondrup (th.) sammen med vores præsident, Janni Madsen.

 

 

Overrækkelse af donation til Børns Vilkår

Ved vores klubmøde d. 12. februar 2020 havde vi den glæde at kunne overrække en donation på Kr. 14.000,- til foreningen “Børns Vilkår”.

På billedet ses to repræsentanter fra Børns Vilkår, Anni og Arti, samt vores medlem, Kate Rist, som overrakte donationen.

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker i at få publiseret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.