Extension

Extension komiteen

 

Formand for extensionkomiteen 2020-2022

Vicepræsident Pia Elgetti

send mail

Der er i dag ca. 1.350 medlemmer fordelt på 53 klubber i Danmark. Hver klub har sit extensionudvalg, der er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med optagelse af nye medlemmer. Udvalget hjælper også med at styrke det sociale samvær i klubben.
Landet er delt i 8 regioner, og for hver region er der valgt et extensionmedlem, der varetager de enkelte klubbers interesse. De 8 extensionmedlemmer danner på landsplan en komite, hvor formanden er 1. vicepræsident i forretningsudvalget. Endvidere står extensionkomiteen som ansvarlig for oprettelse af nye klubber samt for at besvare spørgsmål af rådgivende karakter fra klubberne.