Driftstilskud fra Kulturstyrelsen

Soroptimist International Danmark har i juni 2017 for tredje år i træk søgt om tilskud af Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Og her i oktober har vi så fået besked om bevillingen og modtaget et driftstilskud på i alt 65.090,05 kr. 

Beløbet gives bagudrettet - dvs. til det regnskabsår, der sluttede 30.september 2017. Det er et driftstilskud og som sådan indgår det i vores årsregnskab til dækning af unionens driftudgifter.

Der følger visse forpligtelser med overfor SKAT og Kulturstyrelsen. Der er regler vi skal følge, vi skal bl.a. gøre det offentlig kend at vi har modtaget disse støttemidler fra Kulturstyrelsen og vi skal indberette vores regnskab og offentliggøre regnskabet i tide på vores hjemmeside, ligesom regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor. 

Desuden skal vi gøre det offentligt kendt, at vi har modtaget tilskuddet fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer skal fremgå af pressemateriale og andet offentliggjort materiale om jeres modtagne støttemidler.

 

Det er en glæde og meget betydningsfuldt for os, at vores organisation er anerkendt til at modtage dette driftstilskud.

Karen-Lisbet Jacobsen,
unionspræsident

Soroptimist International Danmark