Det sker Internationalt

2018 Referat fra guvernørmødet 25. maj - 27. maj 2018 i Luzern

Guvernørmødet er det årlige repræsentantskabsmøde i Den Europæiske Federation (SIE), hvor hver union sender 2 guvernører. I 2018 deltog Joan Bruun Iversen og Anne-Grete Cobley. Desuden deltog – uden stemmeret - unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen og guvernørsuppleant Anne Marie Boile Nielsen.

Læs mere

2018 CSW 62 rapport af Ina Dorfman SI Silkeborg

2018 SIE guvernørmødet 2018 i Lucerne - SI præsident Mariet Verhoef-Cohen´s tale

2018 Fondsstøtte på € 20.000 fra NORDBUK til Soroptimist Nordic Leadership Academy 2018, Røros

Igen i år har NORDBUK, som er rådgivende og koordinerende organ i børne- og ungdomsspørgsmål under Nordisk Ministerråd, ydet massiv støtte på ialt € 20.000 til Soroptimist Internationals fem nordiske unioners projekt: SNLA, der forbereder, støtter og ansporer unge kvinder til en fremtid som ledere indenfor hver deres fag. 

Den flotte støtte er en blåstempling af vores initiativ og sikrer, at vi kan opretholde den høje kvalitet i og den fortsatte drift af Akademiet.  

SIE Kongres Firenze

Festligt fællesfoto af de fleste danske deltagerne på SIE Kongressen i Firenze 2017. Der var ialt 26 deltagere fra Danmark samt en håndfuld ægtemænd. 

Læs mere