Kaffehøst_Kenya
Kaffehøst_Kenya

Women, Water & Leadership

Water is Life!

Manglen på vand – ikke mindst rent drikkevand – er en af verdens største udfordringer, nu og i fremtiden.

Soroptimister over hele verden har i flere år arbejdet intenst for at støtte projekter i udviklingslande, hvor de er særligt hårdt ramt, som fx i Afrika og i Indonesien.

Rent drikkevand er målet

Det giver så megen mening for os at arbejde forat give kvinder mulighed for adgang til vand – og gerne rent drikkevand, så de kan brødføde deres familie. Rent drikkevand tager vi for givet i vores del af verden, men det er en mangelvare rundt omkring i verden. Det truer den almene sundhed.

Når kvinder har adgang til vand, kan de få mulighed for at skabe sig et indtægtsgrundlag, ved at dyrke afgrøder. Det gør dem i stand til at brødføde deres familie og åbne mulighed for at uddanne sig selv og deres piger til en bedre fremtid for alle.