Women, Water & Leadership

Water is Life! Manglen på vand -ikke mindst rent drikke-vand -er en af verdens største udfordringer-nu og i fremtiden.Soroptimister over hele verden har i flere år arbejdet intenst for at støtte projekter i udviklingslande, hvor de er særligt hårdt ramt –fx i Afrika ogiIndonesien.Det giver så megen mening for os at arbejde forat give kvinder mulighed for adgang til vand, så de kan brødføde deres familie. Dermed kan de skabe sig et indtægtsgrund-lag, der gør dem i stand til atbrødføde familien oguddanne sig selv og deres piger til en bedre fremtid for alle