Region 2 – 20 år i Rumænien

Udvalgets arbejde i og kontakter med Rumænien gennem 20 år. For 20 år siden på et regionalmøde i Århus besluttede de daværende 5 klubber i region 2 – Århus, Skanderborg, Silkeborg, Herning og Holstebro at starte et projekt til hjælp for Rumænien.

Efter Ceausescus fald i december 1989 startede vi i samarbejde med RED BARNET en indsamling af tøj og madvarer. Alt blev pakket i sorte sække sammen med en brevhilsen. Sækkene blev transporteret til Rumænien og uddelt. Hanne Jensbo var med på denne første tur med RED BARNET. Da hun kom hjem kunne hun fortælle om den store nød, der herskede og fortælle om de elendige forhold på de mange børnehjem.

Fra hver af de 5 klubber blev der valgt 2 repræsentanter til arbejdsgruppen. Det blev begyndelsen til det nok længst varende soroptimist projekt overhovedet. Holstebro klubben er senere faldet fra, men de øvrige i arbejdsgruppen fungerer stadig nu efter 20 år!
Jeg tror, dette projekt med hjælp til Rumænien var det første regionsprojekt i den danske union.

Igennem mange år var det vigtigt at hjælpe klubberne med materielle ting, så i tonsvis af tøj, medicin, engelsksprogede undervisningsmaterialer, kopimaskiner, føde – og tandlægeklinikker til skoler og institutioner blev transporteret til Rumænien – ja, selv en minibus til transport af handicappede børn blev afleveret.

Med økonomisk hjælp fra Demokratifonden blev der etableret en lang række udvekslingsbesøg til Danmark af lærere, elever og ikke mindst soroptimister med det formål at give indblik i og forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Ved egne aktiviteter har vi skaffet ca. 400.000,- kroner.

I 1991 fik vi besøg af 7 lærere, der skulle se, hvordan det danske skolevæsen fungerede og samtidig planlægge en udvekslingsrejse for elever. I 1992 blev den første elevudveksling en realitet og flere fulgte efter. I 1994 fik vi besøg af 24 lærere og ledende skolefolk – igen med henblik på at studere danske skoler. Også undervisning og integrering af handicappede elever i en almindelig skole – og ikke som i Rumænien, hvor selv børn med mindre handicaps kom i en specialskole udelukkende for handicappede.

Vores første kontakt var med lærere fra skole 21 i Craiova, som ligger i det sydvestlige hjørne af Rumænien. Den ene af disse 2 lærere var Sabina Toba, som gennem alle årene og stadig er et af vore rigtig gode holdepunkter i Rumænien. Sabina er engelsklærer, så vi kunne tale med hende. Dette første møde blev indledningen til en fantastisk række af dejlige venskaber og uforglemmelige oplevelser.

Højdepunktet af Rumæniensudvalgets arbejde var chartringen af soroptimistklubben i Craiova, den første klub i Rumænien. Klubben blev chartret den 19. september 1993.

Spejderbevægelsen, som tidligere havde eksisteret i Rumænien, startede vi på skole 21, hvor en engageret lærer påtog sig opgaven. Vi havde på en af vore mange, mange ture til Rumænien spejderledere fra Galten trop med til Craiova, hvor de arrangerede en lejr og viste, hvad man lavede i en spejderlejr. Dette spejderarbejde blev så tillokkende, at børnene stod i kø for at blive spejdere på skole 21.

I Rumæniensgruppen har vi samarbejde med andre humanitære organisationer f. eks.: Lions Lystrup, Red Barnet, Røde Kors, Østeuropæisk Børnehjælp og rigtig mange danske soroptimistklubber.

Mange klubber i Danmark støttede projektet: A Chance for Everyone. Dette projekt modtog på Convention i Tyrkiet Best Practice Award. På Convention i Sidney i 2003 modtog Rumæniensudvalget Best Practice Award for arbejdet i Rumænien 1990 – 2002.

For at styrke soroptimist arbejdet i Rumænien inviterede udvalget i 2007 og 2009 de rumænske unionspræsidenter og et FU medlem på en uges ophold til instruktion og erfaringsudveksling vedr. arbejdet på klub-, unions-, federations- og SI plan. Denne aktivitet er nu overgået til den danske union, men med bistand fra udvalget.

Udvalgets seneste tiltag er et samarbejde med de 7 klubber , hvor hver klub kan indsende forslag til et mindre lokalt projekt, som der kan søges om økonomisk hjælp til at gennemføre.

Det store kendskab vi i udvalget har fået til soroptimisterne i Rumænien førte uden tvivl til, at den danske union blev udpeget som mentor union for den rumænske. Projektet: Stop Trafficking, som den danske union arbejder med i Rumænien, har uden tvivl nydt godt af vort samarbejde og den tillid, vi i udvalget nyder hos de rumænske soroptimister. Gennem vore forbindelser har vi desuden kunnet være REDEN INTERNATIONAL behjælpelig med at skaffe NGO kontakter i Rumænien.

I Rumæniensudvalget prøver vi at være repræsenteret ved jubilæer og lign. arrangementer i Rumænien.

I Rumænien er der i 2010 7 klubber, der alle har en dansk venskabsklub.
Craiova – Herning, Timisoara – Århus, Cluj-Napoca – Skanderborg, Slatina – Frederikssund, Targoviste – Kolding, Bukarest – Ringkøbing, Brasov – Birkerød.
Den rumænske union blev etableret i 1999.

Det enestående venskab mellem soroptimisterne og deres familier, der er skabt gennem de mange år, trives fortsat og giver stor gensidig glæde og inspiration. Vi har med stor glæde oplevet, at vores kontakt har ændret mange rumæners holdning til demokrati og international forståelse, ligesom medlemmerne selv siger: AT SOROPTIMISMEN HAR ÅBNET DEN VESTLIGE VERDEN FOR DEM og dermed givet dem mulighed for at få glæde og udbytte af soroptimismens internationale netværk.

Rumæniensudvalgets i region 2 består af:

  • Kirsten Lindberg og Hanne Jensbo, Århus
  • Hanne Hagn-Meincke og Irma Andersen, Skanderborg
  • Kirsten Tvedebrink og Birgit Horslund Christensen, Silkeborg
  • Inger Sahlholdt og Gerda Højgaard, Herning