SI København H. C. Andersen kort

Til støtte for humanitære projekter sælges kort med kunstneren Susanne Krages billede af
H. C. Andersen og soroptimisternes kastanietræ på Rådhuspladsen.

Pris
4 stk. 50 kr.
9 stk. 100 kr. inkl. porto.

Bestilles hos Københavnklubben
v/ Jeanne Nordfjeld
jn@lano.dk
Tlf. 4922 6440