SI Avedøre-Hvidovre soroptimistbanner

Soroptimistbanner med vikingeskib som symbol for Danmark

Pris 70 kr.+ porto.

Bestilles hos SI Avedøre-Hvidovre
v/ Anne Marie Boile Nielsen
annemarieboile@gmail.com

Tlf. 3649 4062 Mobil 6077 3278