Bliv medlem

Ønsker du at blive soroptimist?


•    Du er meget velkommen til at besøge os. Kontakt lokal klub.

•    Medlemskab giver adgang til
    bredt netværk af kvinder - både professionelt og socialt.    
    at deltage i andre klubbers møder også i udlandet.
    livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

•    Medlemskab opnås
     gennem invitation
    efter anbefaling fra 2 medlemmer.

•    Medlemmerne
    skal repræsentere alle erhvervsgrene for at opnå en aktiv og levedygtig klub.
    kan gøre indsigelse mod medlemskab såfremt dette tilsidesættes.

•    Klubmøde
    afholdes hver måned undtagen juli og august. 
    har faste punkter og kan indeholde foredrag, virksomhedsbesøg, planlægning o.lign.
    bestemmes af den enkelte klub, og indholdet varierer derfor.

•    Kontingent
    betales årligt til Soroptimist International Danmark og den lokale klub.
    

•    Yderlig info
PR video fra SIE

Om kernen i vores arbejde