Bliv Kernegiver

Hjælp os med at hjælpe andre gennem vores netværk af soroptimister!
Din, din nabos, familiemedlems, bekendtes, eller et firmas indbetaling, sætter os i stand til at hjælpe kvinder og piger verden over med at udleve deres fulde potentiale.
Ordningen med årligt at skaffe 100 Kernegivere, der med angivelse af person/firmadata indbetaler kr. 200,-  sikrer godkendelser, dels fra SKAT til at modtage fradragsberettigede gavebeløb, dels fra Indsamlingsnævnet til at foretage offentlig indsamling uden anmeldelsespligt. Vel at mærke kun til unionens projekter til fordel for kvinder og piger!

Indbetal kr. 200,- til Soroptimist International Danmark
- via bankoverførsel på reg. 2600 konto 5496186240
- eller på Mobilpay 17623

det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark

Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen - så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.
Som noget nyt kan du øremærke dit bidrag som Kernegiver til et af vore SI, SIE- og unionsprojekter.
Da vi er en organisation af aktive kvinder over hele verden, der bruger vores fritid på at hjælpe kvinder og piger til bedre rettigheder, uddannelse og status, går alle midler ubeskåret til projekterne.
læs mere her: Link til Projekter