Bekymring om rettigheder for verdens kvinder

Verdens kvinder vil ikke vente 20 år til!  Vi kræver reelle forbedringer

Soroptimist International Danmark opfordrer alle FN’s medlemslande til at arbejde aktivt for

•    at ligestilling bliver integreret i alle 2030-målene,
•    at der tilføjes et nyt mål om ligestilling og forbedring af kvinders og pigers vilkår og rettigheder.

Den politiske deklaration vedtaget på det årlige møde i ”Commission on the Status of Women”, CSW59, i 2015 i New York er meget vag i sine formuleringer og tager ikke fat i de grumme realiteter for mange kvinder og piger i verden.
Deklarationen er uambitiøs og lever absolut ikke op til de forventninger, Soroptimist International Danmark havde til UN Women’s  fejring af 20-året for Beijing-aftalen.
 
Ved FN’s kommende generalforsamling skal medlemslandene følge op på 2015-målene og vedtage nye globale, bæredygtige mål for 2030.
 
Derfor denne opfordring til handling.

 
Kvinder og piger vil ikke vente 20 år mere på ligestilling
– vi vil have reelle forbedringer.

Maj 2015

Unionspræsident Anne Marie Boile Nielsen
Soroptimist International Danmark
Tlf. 60 77 32 78
Email: president@soroptimist-danmark.dk

Ovenstående udtalelse sendes desuden til pressen og partiernes ligestillingsordførere samt til regeringens delegation til FN's generalforsamling i efteråret 2015.
Link til pdf-fil af udtalelsen
Udtalelsen blev vedtaget på Soroptimist International Danmark’s Lands- og Repræsentantskabsmøde den 9. maj 2015.