Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA - denne gang i Rauma, Finland

Soroptimist Nordic Leadership Academy har for tredje gang den glæde at tilbyde unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling. Instruktører rekrutteres blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar.
Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande. I sommeren 2019 finder SNLA sted i Rauma i Finland uge 26 ( fra søndag 23. sen eftermiddag – lørdag 29.juni efter frokost)

Hvorfor støtte en deltager?
Først og fremmest, fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt, men særligt at opfordre kvinder til at kvalificere sig til og gå efter lederpositioner.
Desuden giver det positiv lokal omtale at sponsorere en ung kvindes deltagelse i SNLA. Måske danner det også basis for på forskellig vis at holde kontakten til "sine" unge kandidater og udfordre dem med opgaver fremover - og på længere sigt for et nyt medlem.

Find og støt en kandidat
Vi opfordrer hermed klubber til fra deres eget lokalområde at identificere egnede unge kvindelige deltagere til SNLA 2019 og til at stille hele eller delvise stipendier til rådighed. Det koster ca. 10.000 kr. + rejseudgifter at finansiere en deltager i SNLA. Men der søges flittigt fondsmidler for at nedbringe udgifterne. Klubben kan vælge at give et tilskud til en deltager, eller f.eks. betale hendes rejseudgifter.
Måske kan I finansiere deltagelsen i samarbejde med en anden dansk klub, eller en nordisk venskabsklub?

Ansøgningsprocessen
Deadline for indstillinger til nedenstående arbejdsgruppe er 15.3.2019.
Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag, hvorefter arbejdsgruppen interviewer alle indstillede danske kandidater og efter at have tjekket deres engelskkundskaber udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Rauma, Finland. Vi vil gerne sikre et fagligt højt niveau på SNLA generelt; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de 5 danske deltagere.
 
Du kan kontakte arbejdsgruppen
-vi kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA:

Anne Marie Boile Nielsen : annemarieboile@gmail.com Tlf. 6077 3278
Ulla Madsen:  ulla.madsen@soroptimisteurope.org Tlf. 2070 6310
Kirsten Torpe: kirstentorpe@outlook.com Tlf. 2120 4971

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600     konto nr. 6894891562

 

 
Link til at læse mere på Facbooksiden
https://www.facebook.com/SNLA-Soroptimist-Nordic-Leadership-Academy-1699709210341613/
 
Brochure til klubber om SNLA 2019 i Rauma, Finland
 
Brochure til kandidater om SNLA 2019 i Rauma, Finland

Link til ansøgningsblanket

 

SNLA 2019 finder sted på Møde- og Wellness Center Helmiranta, 10 km udenfor UNESCO fredede Gl. Rauma, Finland, http://www.helmiranta.fi 

Billedgalleri