Teenagemødre i Rumænien - uddannelse og social indsats

Klubberne i Soroptimist International Rumænien har yderst vanskeligt ved selv at rejse midler til projekter, men de har et stort ønske om at gå i gang med et nyt projekt blandt landets mange teenagemødre. Projektet er tostrenget, idet klubberne:
 
-   dels ønsker at starte et oplysende, forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne bliver bevidstgjort om deres rettigheder og får kendskab til prævention.
-   dels ønsker at støtte med en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, som ofte bliver forstødt af deres famlier. Målet er, at teenagemødrene med støtte både vil kunne tage sig bedre af deres børn og færdiggøre deres skolegang.
 
Danmarksunionen ønsker med projektets midler at give et markant løft og en opmuntring til de rumænske klubber, så de lokalt med deres projekt kan være med til at skabe mere respekt omkring unge teenagepiger samt bevidsthed om og forståelse for kvinders ret til at bestemme over egen krop og i tillæg på sigt ændre den fordømmende og nedgørende holdning, der hindrer teenagemødre i at få den uddannelse, de har ret til.

Projektet blev aftalt med den rumænske union under daværende unionspræsident Adriana Rotaru's besøg i Danmark i foråret 2017.
Projektperioden blev aftalt til 4 år, men da den rumænske union først var parat til at starte pr. 1. oktober 2017, går projektperioden frem til 30. september 2021.

Vores mål er at indsamle kr. 50-100.000,-/ år til projektet.

 
SI-Danmark ser dette projekt som en del af mentoropgaven for SI Rumænien. SI-DK’s Forretningsudvalg støtter endvidere med fast kontakt til SI Rumænien og afholder hvert 2. år træningsseminarer for den tiltrædende rumænske unionsledelse.

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600     konto nr.  4392717620

SI Slatina uddeler legater til unge kvinder ved deres 20 års jubilæum

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor SI Danmark er mentorunion for SI Rumænien

I 2008 blev SI Danmark mentor for SI Rumænien. Alle tidligere østlande har et vestligt land som mentor. At den europæiske union satte Rumænien og Danmark sammen skyldes især, at klubberne SI Herning, SI
Silkeborg, SI Skanderborg og SI Aarhus siden starten af 1990’erne har været aktive i landet.
Murens fald i 1989 blev starten til et stort samarbejde med kvinder i Rumænien

Læs mere
 Adriana og Laura har præsenteret projektet “Teenagemødre i Rumænien - uddannelse og social indsats”, april 2017.
  FU 16-18 holder mentorkursus hos SI Danmark, Manziusgården i Birkerød, april 2017.
Unionspræsident Adriana Rotaru, samt Vicepræsident Laura Eleonora Chitu, SI Rumænien
 Repræsentantskabsmøde 2017 i SI Rumænien: Alle klubber vedtager projektet: “Teenagemødre i Rumænien”