2018 Status på unionsprojektet Teenagemødre i Rumænien

Kr. 170.000 indsamlet i  2017 - 2018

Der er gjort status for det første år af det 4-årige unionsprojekt "Teenagemødre i Rumænien" og udarbejdet en PFR herom. Danske klubber har i det forløbne soroptimistår indsamlet i alt flotte kr. 170.000,-. 
Der skal her udtrykkes en uforbeholden tak for de midler, der muliggør en stor indsats.

Past- præsident for den rumænske union Adriana Rotaru har her hen imod slutningen af 2018 sendt en status for projektet ’Teenage Mødre i Rumænien - Uddannelse og social indsats’.

”Projektet er blevet implementeret i 6 af de 7 eksisterende klubber i Rumænien. Bucharest klubben har ikke magtet at gøre noget.

 I den rumænske union har vi i 2018 sammenlagt undervist 1320 teenagere. 68 skolepsykologer og 20 lærere har været involveret. Psykologer og lærere har overtaget soroptimisternes præsentationsmateriale til projektet for at brede det videre ud i deres respektive skoler. Vi syntes, det var en mere effektiv måde at sprede informationerne, end hvis vi selv skulle stå for undervisningen, fordi klubberne kun har få medlemmer, som kan involvere sig direkte. Alle klubberne vil fortsætte aktiviteterne på skolerne i 2019.

 Til den anden del af projektet har vi nu fundet 7 piger mellem 15 og 17 år, som er blevet mødre i 2018. Nogle af dem bor sammen med deres forældre, men de er meget fattige, så de lever under forhold, der ikke egner sig til at give barnet en rimelig opvækst. To af dem var gået ud af skolen, før de fødte deres barn. Resten går fortsat i skole. Unionens forretningsudvalg vil opstille nogle kriterier for udvælgelse af tre piger, som kan blive hjulpet. Vi vil holde jer informeret om vores beslutning.”

For at nå længere ud i samfundet har soroptimisterne i Rumænien oprettet en facebookside, der oplyser om projektet.
Se facebooksiden "Mame Adolescente" via dette link:
https://www.facebook.com/soroptimistromania/

Læs mere - se fotos og video fra unionsprojektet her: https://www.soroptimist-danmark.dk/2018-juni-godt-gang-i-unionsprojektet-teenagemoedre-i-rumaenien-sidanmark

August 2018