2018 Status på unionsprojektet Teenagemødre i Rumænien

Kr. 170.000 indsamlet i  2017 - 2018

Der er gjort status for det første år af det 4-årige unionsprojekt "Teenagemødre i Rumænien" og udarbejdet en PFR herom. Danske klubber har i det forløbne soroptimistår indsamlet i alt flotte kr. 170.000,-. 
Der skal her udtrykkes en uforbeholden tak for de midler, der muliggør en stor indsats.

Unionspræsident for SI Rumænien, Adriana Rotaru, sender regelmæssigt opdateringer om projektet. Hun skriver i en sommerhilsen til os, at takket være midlerne fra de danske klubber er projektets materialer trykt og alle kontakter og tilladelser på plads, således at klubberne kan begynde at introducere materialet i skolernes ældste klasser.
"Alle syv klubber i SI Rumænien er involveret i dette projekt, fordi vi er klar over, at vi har at gøre med et virkeligt problem her. Vi håber, at vi med vores indsats i det mindste kan forbedre den nødvendige 
information, så vi kan undgå de tidlige graviditeter. Projektet bliver vel modtaget af såvel teenagerne selv, deres lærere og rådgivere."

For at nå længere ud i samfundet har soroptimisterne i Rumænien oprettet en facebookside, der oplyser om projektet.
Se facebooksiden "Mame Adolescente" via dette link:
https://www.facebook.com/soroptimistromania/

Læs mere - se fotos og video fra unionsprojektet her: https://www.soroptimist-danmark.dk/2018-juni-godt-gang-i-unionsprojektet-teenagemoedre-i-rumaenien-sidanmark

August 2018